Revisor till aktiebolaget eller inte?

Det finns mycket att hålla reda på när man har ett företag. En fråga som kom upp tidigt var om jag var tvungen att anlita en revisor till mitt aktiebolag eller inte.
Tidigare fanns ett krav på att man måste ha en revisor, men idag ser det annorlunda ut. Eftersom mitt företag inte har fler än tre anställda, inte har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner och inte har mer än 1,5 miljoner i balansomslutning behöver jag inte ha en revisor.
Nu har jag valt att låta en revisionsbyrå ta hand om bokföringen den första tiden, men planerar att så småningom ta över själv.
Om jag då ska ha en revisor eller inte har jag inte bestämt än.
Men, det är just det slopade kravet på revisor, samt att kravet på aktiekapitalets storlek har sänkts, som allt fler väljer just aktiebolag för sitt företag. Och det var egentligen också en av anledningarna till att jag valde att starta ett aktiebolag. Jag hade ju kunnat börja med enskilt företag, men jag ville slippa undan det personliga ansvaret för företagets skulder. I en enskild firma finns ingen egentlig gräns mellan företaget och mig som person.
Men, hade kravet på 100 000 kronor i aktiekapital, plus kravet på revisor, funnits kvar hade jag nog ställt mig väldigt tvekande till denna bolagsform.
Fördelen med aktiebolag är att jag bara riskerar de insatta pengarna i aktiekapitalet om företaget skulle gå i konkurs. Självklart går inte mitt företag i konkurs, men utifall att…
Men, det finns faktiskt tillfällen när styrelseledamöterna och VD kan bli personligt ansvariga, som till exempel om bolaget inte betalar bolagsskatten. Så jag måste naturligtvis se till att skatten blir betald hur det än går, annars kan jag få betala den själv. När det handlar om ett så litet bolag finns det ju inte en stor styrelse som får dela på ansvaret, utan det är jag och en till ledamot. Samt den suppleant som vi måste ha när det är så få styrelseledamöter.
Kraven för att starta aktiebolag är
• Minst 50 000 kronor i kapitalinsats
• Minst en ägare
• En styrelse som består av minst en ledamot och en suppleant.

Jag måste nämna också en annan anledning till att välja bolagsformen aktiebolag. Ett aktiebolag har nämligen sitt namn skyddat i hela landet, medan andra bolagsformer bara har namnskydd i det egna länet.
Det kan ju vara bra, om man i framtiden skulle flytta företaget till annan ort. Med ett namn som bara skyddas i mitt län, skulle jag kanske tvingas byta namn vid en flytt, vilket givetvis kan vara negativt för företaget om man jobbat in en stor kundkrets och gjort företagsnamnet känt.
Att flytta med företag och allt är inte aktuellt i nuläget, men det är inte alls otroligt att det blir av om några år.
Även om verksamheten kan få en kundkrets från ett stort område är det oftast mer lönsamt att driva företag i storstadsområdena.