Att komma igång med aktiebolaget

Ja, så har jag då fått mitt aktiebolag registrerat.
Det var en hel del arbete innan jag kom så långt, och jag var ett tag inne på att köpa ett så kallat lagerbolag. Det är ett bolag som redan är registrerat och klart, så att man bara behöver tänka på själva verksamheten.
Eftersom ett lagerbolag redan är registrerat och har ett organisationsnummer går det mycket fortare att komma igång.
Men, hur det nu var så blev det inte så. Kanske var det den där speciella känslan av att ha gjort allt själv, och klarat av det, som gjorde att jag till sist ändå valde att gå igenom hela startproceduren.
Och nu är det som sagt klart. Jag har mitt organisationsnummer, och jag har också bestämt räkenskapsår. Första året kommer att bli lite längre, och det får faktiskt vara ända upp till 18 månader. Det beror på att räkenskapsåret i praktiken börjar när företaget registreras, och man har ju rätt att själv välja när man vill ha sin räkenskapsperiod.
För enkelhetens skull valde jag att låta min räkenskapsperiod följa kalenderåret. Det känns mest naturligt så, att göra bokslut efter årets slut.
Och sen ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket. Sju månader har jag på mig att skicka in årsredovisningen efter räkenskapsårets slut. För min del ska alltså redovisningen vara inne senast 31 juli.
När det gäller skatter så betalar mitt aktiebolag en bolagsskatt. Jag själv, som äger och arbetar i bolaget, betalar förstås skatt för min lön och för eventuell aktieutdelning.
Mitt aktiebolag räknas som ett fåmansföretag. Aktiebolag med fyra aktieägare, eller färre är fåmansbolag, och för dessa små aktiebolag gäller speciella skatteregler. Själva bolaget betalar bolagsskatt som alla andra, men vi som är ägare i dessa små företag har andra skatteregler för att vi ska beskattas på ett liknande sätt som anställda för våra inkomster i bolaget.
Bolaget registrerades ju hos Bolagsverket, och dit måste jag också anmäla alla ändringar som görs. Om jag byter personer i styrelsen, flyttar bolagets säte eller kanske byter namn, måste det alltid anmälas till Bolagsverket. Det känns lite som en storebror, som ser mig, och just nu känner jag mig inte riktigt lika mycket min egen som jag tänkt mig. Men, det är ju egentligen ganska naturligt att alla uppgifter ska gå dit, eftersom det är de som håller koll på alla våra registrerade bolag. Det ger ju också en viss trygghet, eftersom oseriösa företagare får det svårare.
På Bolagsverkets hemsida finns en e-tjänst där man kan göra anmälan om ändringar, och då går ändringen igenom inom bara någon timme. Om man skickar in pappersblanketter kan det ta flera veckor innan ändringen registreras. Tack och lov för internet säger jag. Jag gjorde ansökan om registrering i e-tjänsten, och där kunde jag välja mellan enkel och detaljerad anmälan. Jag valde den enkla, med många förbestämda uppgifter, så det var inte alls så mycket att fylla i som man skulle kunna tro.
Det var himla smidigt, och jag kunde skriva under med hjälp av e-legitimation.